มีใครจิ้น คุณกำภู กับ คุณรัชนีย์ไม๊ 55

พระบารมีคุ้มภัยประชาราษฎร อาจนับตั้งแต่ พระร่วงโรจนราช กษัตริย์ต้นราชวงศ์พระร่วงจากตำนานชินกาลมาลีปกรณ์ว่ามาจากบ้านโคน เมืองคณฑี จังหวัดกำแพงเพชร ซึ่งชาวบ้านโคนถือกันว่าเป็นเรื่องสำคัญมาก แม้ตำนานท้าวแสนปม ได้กล่าวถึงท้าวแสนปมเป็นพระราชบิดาของ พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา..เป็นความเชื่อทั้งสองเรื่องที่คู่กับจังหวัดกำแพงเพชรเล่าขานสืบต่อกันมาช้านาน…ว่าปฐมกษัตริย์ทั้งกรุงสุโขทัย และอยุธยามาจากกำแพงเพชรทั้งสองพระองค์ …. แม้เป็นตำนานเล่าขาน แต่ชาวกำแพงเพชรก็ภูมิใจในความ ยิ่งใหญ่ของกำแพงเพชร มาตั้งแต่อดีตกาล…. มีเมืองกว้างช้างหลายปราบเบื้องตะวันออกรอดสระหลวง สองแคว ลุมบาจาย สคา เท้าฝั่งของเถีงเวียงจันทน์เวียงคำเป็นที่แล้ว เบื้องหัวนอน รอดคนที พระบาง แพรก สุพรรณภูมิ ราชบุรี เพชรบุรี ศรีธรรมราช ฝั่งทะเลสมุทรเป็นที่แล้ว เบื้องตะวันตก รอดเมืองฉอด เมือง . เป็นผู้ทรงสร้างโดยทรงประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้ภายในพระสถูปเจดีย์องค์นี้ด้วย . ณ ห้องลิไท โรงแรมเพชร วันที่ 7 กรกฏาคม 2546 เวลา 13.00 น.

รัชนีย์สุทธิธรรมแต่งงานหรือยัง

รัชนีย์สุทธิธรรมแต่งงานหรือยัง

วันเสาร์ที่ ๑๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ เวลา ๙.๐๐ น-๑๖.๐๐ น.

รัชนีย์สุทธิธรรมแต่งงานหรือยัง

Share: Facebook Twitter Linkedin